Параграф22 Daily

§22 Новини

Инспектори от Генералния инспекторат на правосъдието на Франция се запознаха с дейността на Висшия съдебен съвет

Дейността на правосъдните инспекторати и висшите съдебни съвети обсъдиха на среща днес членове на Висшия съдебен съвет с представители на Генералния инспекторат на правосъдието на Франция и на Инспектората към ВСС. В срещата участваха Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Цветинка Пашкунова – член на ВСС и председател на Комисията по правни и институционални въпроси, Атанаска Дишева – член на ВСС и председател на Комисия „Дисциплинарни производства и взаимодействие с ИВСС“ към Съдийската колегия, Даниела Машева - член на ВСС и председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия, както и Бонка Дечева – председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия. Френската делегация бе в състав Беатрис Дел Волго – главен инспектор, ръководител на отдел „Административно проучване и деонтология“, Тиери Питоа-Етиен – съдебен инспектор, ръководител на международния отдел към Генералния инспекторат на правосъдието, Делфин Агоге – съдебен инспектор, член на международния отдел към Генералния инспекторат на правосъдието. ИВСС бе представен от Теодора Точкова – главен инспектор, и инспекторите Игнат Георгиев, Теодора Нинова и Александър Мумджиев.

Г-н Магдалинчев запозна гостите със структурата и функциите на Висшия съдебен съвет, направените с изменението на Закона за съдебната власт през 2016 г. промени в организацията и компетенциите на Съвета като Пленум, Съдийска и Прокурорска колегии, и взаимодействието на ВСС с Инспектората към него.

Г-жа Дишева представи правомощията на двете колегии по образуване на дисциплинарно производство, за избор на дисциплинарен състав, както и за вземане на решение, дали да се наложи дисциплинарно наказание. Посочена бе ролята на ИВСС като страна по дисциплинарно производство, задължението му да представя пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет резултатите от извършените от него проверки, включително предоставената от административните ръководители на органите на съдебната власт информация за изпълнение на направените препоръки.

Г-жа Дел Волго съобщи, че френският Инспекторат е на подчинение на министъра на правосъдието и пазител на печата. Инспекторатът провежда административни разследвания срещу конкретен съдия. Резултатите от проверките се докладват на министъра на правосъдието, който може да сезира френския ВСС за образуване на дисциплинарно производство, като самият Инспекторат не се явява страна по него.

Г-жа Машева запозна френските инспектори с начина на съставяне на Комисията за атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия, и с нейната работа. Тя подчерта значението на конкурсното начало при кариерното развитие на магистратите, и дейността на КАК по организиране и провеждане на конкурсите.

Г-жа Дечева обърна внимание на отликите в състава и функциите на КАК към Съдийската колегия, като обстоятелството, че избраните за нейни членове съдии, се откъсват от работа за срок от 1 година, с възможност за още един мандат. Направен бе паралел между атестационните процедури на магистратите у нас и във Франция.

Г-жа Пашкунова постави акцент на разширените правомощия на ИВСС с настоящата законова уредба, свързани с установяване на конфликт на интереси, интегритет на магистратите и други.

В отговор на въпрос за предвидените в Конституцията на Република България и в Закона за съдебната власт гаранции за независимост на ИВСС от ВСС, бяха посочени начинът на избор на главния инспектор и инспекторите от Народното събрание, наличието на самостоятелен бюджет, задължение за отчитане на ИВСС пред Народното събрание, възможност ИВСС сам да определя своята програма за проверки в органите на съдебната власт, правото на главния инспектор да участва в заседанията на Пленума и Колегиите и да изразява становища по обсъжданите въпроси и други. Гостите проявиха също интерес за правомощията и механизмите на ИВСС за извършване на проверки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във