Параграф22 Daily

§22 Новини

Избраха Десислава Стоименова за втори мандат районен прокурор на Ихтиман

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет със 7 гласа „за“ и 1 глас „против“ избра Десислава Иванова Стоименова за втори мандат на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Ихтиман.

Тя има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната ѝ кариера започва през 2002 г. като следовател в Окръжната следствена служба – София, а от 01.03.2006 г. заема длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Ихтиман. С решение на ВСС е назначена на длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ихтиман, която заема от 02.10.2013 до 02.10.20018 г., след което е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител“.

Прокурор Стоименова посочи, че личната ѝ мотивация за заемане на длъжността произтича от натрупания опит като административен ръководител и получената подкрепа от колегите. Тя се ангажира, да продължи да работи за подобряване на дейността на прокуратурата и за подобряване на ефективността в борбата с престъпността и реализиране на наказателна отговорност. Като приоритети кандидатът поставя повишаване на прецизността в работата на прокурорите по наказателно-съдебния надзор; засилване на контрола във връзка с постановените проверки по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт и стриктното спазване на срочността при извършването им; повишаване на професионалната квалификация на прокурорите и служителите, както повишаване на ефективността в работата на прокурорите и разследващите органи по отношение на срочното качествено разследване на досъдебните производства и други.

Въпроси към кандидата поставиха Йордан Стоев, Пламен Найденов и Калина Чапкънова – членове на Прокурорската колегия. Те поискаха мнение за модела на оптимизиране на прокуратурите и понижаване на натовареността на прокурорите, относно прекратените досъдебни производства в Районна прокуратура – Ихтиман, както и за направените от кандидата през първия ѝ мандат на административен ръководител промени в работата на Районна прокуратура - Ихтиман.

Подкрепа за кандидатурата на прокурор Стоименова заяви Йордан Стоев, който отбеляза качествата на предложената Концепция за управление, постигнатите положителни резултати и доброто ѝ познаване на проблемите на прокуратурата и предложените виждания за тяхното решаване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във