Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения и дисциплинарки на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след изслушване на допуснатите кандидати и проведено гласуване не избра административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник.

В процедурата участваха Бисер Йорданов Михайлов -  прокурор в Окръжна прокуратура – Перник и Бисер Стефанов Кирилов - прокурор в Софийска градска прокуратура.

Кандидатът Бисер Михайлов получи 4 гласа „за“, кандидатът Бисер Кирилов получи 3 гласа „за“, а четирима членове на Прокурорската колегия не подкрепиха нито един от кандидатите.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ избра чрез жребий дисциплинарен състав: Калина Чапкънова - председател и докладчик,  Гергана Мутафова и Пламен Найденов.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Емилия Русинова – административен ръководител и градски прокурор на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Емилия Русинова - административен ръководител на Софийска градска прокуратура за обръщане на внимание на Искра Николова Георгиева – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Заповедта се прилага към кадровото досие на следователя, като в случай на оспорването ѝ административният ръководител следва да уведоми Прокурорската колегия за влязлото в сила съдебно решение и да изпрати препис от него за прилагане към кадровото досие на прокурора.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението от административния ръководител на Районна прокуратура – Разград за назначаване на Недка Петрова Георгиева – прокурор в Районна прокуратура – Разград на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Разград.

Facebook logo
Бъдете с нас и във