Параграф22 Daily

§22 Новини

Командироване на съдии в СРС

Софийският районен съд обявява, че всеки съдия от страната, който желае да бъде командирован в Гражданско отделение на съда до заемане на съответните незаети щатни длъжности чрез конкурс.

Кандидатите може да подадат молби в срок до 20.12.2017 г. на адрес: гр. София 1000, Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, или на електронен адрес: [email protected]

Facebook logo
Бъдете с нас и във