Параграф22 Daily

§22 Новини

Конкретизираха определянето на заплатата на прокурорски помощник

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет конкретизира определянето на заплатата на прокурорски помощник. Колегията подкрепи решението на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 4/06.02.2019 г. и указа на административните ръководители на органите на съдебната власт, че текстът на чл. 247 от ЗСВ е специален по отношение на съдебните/прокурорските помощници и разпоредбата на чл. 348 от ЗСВ не следва да се съблюдава при определяне на трудовото им възнаграждение. Разпоредбата на чл. 247 ЗСВ регламентира, че съдебните и прокурорските помощници получават основно месечно трудово възнаграждение в размер до 90 на сто от основното възнаграждение за най-ниската съдийска или прокурорска длъжност. Към настоящия момент, съгласно действащата Таблица № 1, заплатата на прокурорски помощник може да е до 1839.00 лв.

В предложението от Гергана Мутафова – председател на Комисия „Съдебна администрация“ да Комисия „Бюджет и финанси“ е посочено, че ограничението на чл. 247 от ЗСВ, както и от Правилата за организацията на работната заплата на магистратите и съдебните служители в ПРБ, утвърдени  със заповед на плавния прокурор на Република България през 2015 г. „прокурорските помощници получават основно месечно възнаграждение в размер от 70 до 90 на сто от основното месечно възнаграждение за най-ниската прокурорска длъжност“ в диапазон от 1430.00 лв. до 1839.00 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във