Параграф22 Daily

§22 Новини

Кретенизъм: Дребни чиновници ще декларират яхти и самолети

Редови държавни служители са принудени да декларират притежават ли яхти и самолети, както и други чувствителни лични данни в неоправдано голям обем, за които няма предвидена защита. Новоприетият документ по антикорупционния закон предизвика силна тревога и недоумение у Професионалното обединение на държавните служители (ПОДС), обяви то и поиска от депутатите да опростят декларациите, сочи в. "Сега".

"Служителите в администрацията ще се занимават с попълването на данни, които невинаги са разбираеми, свързани са със затруднения при набавянето на информация и са смущаващи по своето съдържание. Сложният процес на попълването им, независимо от указанията, също няма логично обяснение", пише в документа.

Изредени са следните недостатъци:

- Трудно ще се попълва някогашната цена на придобитите имущества;

- Собствеността върху ниви и гори не е удостоверена с нотариални актове и често е с неясно разпределение на дялове между наследниците. Ще има и случаи, в които дори служителят е в незнание, че е наследил нещо, но ще носи отговорност;

- Необяснимо е защо се декларират и средствата в пенсионните фондове, които не могат да се разходват, а и няма човек, който да е наясно колко точно средства има в неговата партида. Подобна ще е ситуацията и със застраховките "Живот" и др.;

- Не е ясно как да си сигурен в точността на декларираните "налични средства" на 31.12.2017 г.;

- При напускане служителят трябва да попълни отново декларацията, а след една година от напускането - още веднъж да я подаде. Интересно как ще се залавят напусналите служители, особено ако не са в страната вече;

- Събраните колосални масиви от чувствителни данни ще изискват специални мерки за защита, които категорично не са осигурени и ще е трудно да се съхраняват, особено в малките общини и кметствата;

- Създава се огромна група от овластени служители, които ще имат привелигирован достъп до чувствителна информация не само за служителите, но и за целите им семейства. Кой ще контролира тях?!

ВОЙНА

"Общото усещане е, че назначавани на ниски и средни експертни позиции, те влизат автоматично в числото на заподозрени в тежка корупция... Целият документ има излъчване на "виновен до доказване на противното". Дали вместо борба с корупцията, не се обяви война на брака и всички негови проявления!? Интересно би било колко служители ще напуснат, за да не декларират имуществото на хората, които обичат.

Корупцията едва ли ще се пребори по този начин. Корупционни нагласи сред служителите се формират от примера на техните началници и от създадената система и наложени практики, в която ги насилват понякога да се впишат, с компромисите, които трябва да направят, за да не си загубят работата."

Facebook logo
Бъдете с нас и във