Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК оценява активното участие на обществеността при проучване на пазарите на горива

Във връзка с образувания секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово гориво за крайни потребители, Комисията за защита на конкуренцията присъедини към материалите по производството сигнал от инициативен комитет на граждани от гр. Велико Търново. Сигналът съдържа релевантна информация за актуалните проблеми на пазара и изразява благодарност и подкрепа за предприетите от Комисията действия. Към сигнала е приложена и протестна подписка на граждани.

Комисията оценява високо активното съдействие на обществото при предоставянето на относима към проучването информация. Наред с традиционния инструментариум за провеждане на проучването, КЗК възнамерява да използва и информация, събрана в резултат на проведени срещи с участниците на съответните пазари и експерти в областта.

Комисията ще анализира детайлно отношенията между участниците на всяко едно от нивата по веригата производство/внос – търговия на едро – търговия на дребно с горива. Специално внимание ще бъде обърнато на начина на формиране на цените на дребно и факторите, които влияят върху тях, в т.ч. условията за ползване на капацитет в данъчни складове.

Наред с това Комисията осъществява мониторинг върху изпълнението на поетите с Решение № 318/28.03.2017 г.задължения от „Лукойл България” ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД, под формата на приемане и прилагане на вътрешни процедури, гарантиращи съществуването на конкурентна среда в сектора.

Комисията призовава обществеността за активно съдействие за предоставяне на всякаква информация и данни във връзка със състоянието на конкурентната среда в сектора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във