Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Районния център за трансфузионна хематология в Пловдив за доставка на храни и напитки за кръводарители

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Районен център за трансфузионна хематология - гр. Пловдив /РЦТХ – Пловдив/ за класиране на участниците и избор на изпълнител в обществена поръчка с предмет „Доставка на пакетирани подкрепителни и тонизиращи храни и напитки за кръводарители“.

Производството установи, че при провеждане на процедурата за избор на изпълнител комисията е допуснала съществено нарушение при прилагането на методиката за оценка по показател К2 - качество на продуктите по отношение на хранителния състав. Също така проучването показа, че липсват кратко описание на предложенията на участниците и мотиви относно самото оценяване.

Нарушенията са основание за отмяна на  решението на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител в обществената поръчка.

КЗК връща преписката на възложителя за ново оценяване на предложенията съобразно одобрената методика за оценка и указанията в мотивите на решението на Комисията.
 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във