Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „А 1 България“ ЕАД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 37а, ал. 1 от ЗЗК (злоупотреба с по-силна позиция при договаряне) от страна на „А1 България“ ЕАД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 804 340 лв.

Производството е образувано по искане на „Хенди-Тел“ ЕООД с твърдения за извършени нарушения по чл. 37а от страна на „А1 България“ ЕАД.

В хода на проучването по преписката е установено, че  на 22.08.2018г. ответното предприятие е прекратило с писмено предизвестие дългосрочните си търговски отношения с „Хенди-Тел“ ЕООД, като това поведение, както и посочените основания за прекратяване, представляват действие по злоупотреба с по-силна позиция на договаряне, което уврежда интересите на „Хенди-Тел“ ЕООД като по-слаба страна в правоотношението, а така също и интересите на крайните потребители, клиенти на предоставяните от търговския представител услуги.

Вследствие на загубата на правоотношението с телекомуникационния оператор, дружеството е застрашено от цялостно прекратяване на дейността си, тъй като то оперира на ексклузивна база с „А1-България“ ЕАД  и по този начин предприятието загубва съществена част от приходите си като продължаването на дейността на „Хенди-Тел“ ЕООД  в досегашния й вид е практически изключено.

Facebook logo
Бъдете с нас и във