Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Едид България“ ООД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК от страна на „Едид България“ ООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 1% от приходите от продажби на стоки на дружеството за финансовата 2016 г.

В хода на проучването Комисията установи, че управителите на „Едид България“ ООД са разпространявали пред клиенти на „А.Н.Н. 2“ ООД неверни твърдения относно финансовото състояние на дружеството и качеството на предлаганите от същото продукти. Тези действия увреждат доброто име и доверието към конкурента, както и на предлаганите от него стоки.

При определяне на санкцията Комисията е взела предвид тежестта и продължителността на нарушението, както и смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства по случая.
 
 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във