Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Лукс Лимо Рент“ ЕООД и „Параграф СХ“ ЕООД за действия в противоречие с добросъвестната търговска практика

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 29 от ЗЗК  от страна на двете дружества и наложи на „Лукс Лимо Рент“ ЕООД  имуществена санкция в размер на 49 350 лв. (7% от общия оборот за 2017), а на „Параграф СХ“ ЕООД   - 66 690 лв.(3% от общия оборот за 2017).

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Ауто Бавария“ ООД, Комисията установи, че въз основа на сключени с „Ауто Бавария“ ООД договори за покупко-продажба на нови автомобили с марката BMW и MINI, ответните дружества са придобили определен брой автомобили от посочените марки с търговска отстъпка   срещу поето от тях договорно задължение  да не ги прехвърлят на трети лица до изтичането на определен период/пробег.

В разрез с поетото договорно задължение, в рамките на няколко дни  след регистрацията  ответните дружества прехвърлят фактическата власт върху новите автомобили на трети лица,  като по този начин нелоялно извличат конкурентно предимство на съответния пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във