Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Веника“ ЕООД за действия в противоречие с добросъвестната търговска практика.

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Веника“ ЕООД о и наложи имуществена санкция в размер на 4 220 лв. (2% от общия оборот за 2017 г.).

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Ири Трейд“ АД, Комисията установи, че лицето Вениамин Тодоров (служител на искателя) започва да извършва конкурентна дейност в интерес на ответника „Веника“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е от м. юли 2016 г. Чрез осъществяване на контакти с клиенти на „Ири Трейд“ Вениамин Тодоров извършва паралелно конкурентна на искателя дейност от името на ответното дружество и същевременно работи по трудов договор като сервизен специалист при „Ири Трейд“ ЕАД.

Дори и след пълната смяна на собствеността върху ответното дружество, което на 28.11.2016 г. става собственост на друго лице, предприятието продължава дейността си, като се представя чрез лицето Вениамин Тодоров и мобилния му телефон на фейсбук страницата си и в интернет.

КЗК приема, че съвместяването на дейност като служител на искателя и едноличен собственик на негов конкурент от страна на Вениамин Тодоров дава  необосновано конкурентно предимство на ответника „Веника“ ЕООД. По този начин се използват човешки ресурси на конкурента „Ири Трейд“ ЕАД с цел улесняване на стартирането и развитието на собствена търговската дейност и в противоречие с добросъвестната търговска практика, което КЗК счита, че е в нарушение на чл. 29 от ЗЗК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във