Параграф22 Daily

§22 Новини

Магистрати и педагози поискаха разширяване обхвата и дейностите по Образователната програма на съдебната власт

Над 120 представители на съдебната и образователната система, както и официални лица от държавни и неправителствени институции участваха в първата Национална конференция „Предизвикателства и перспективи пред Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Тя бе организирана от Висшия съдебен съвет по повод петата годишнина от нейното създаване. „Образователната програма стана реален фактор в две държавни системи - правосъдната и образователната. Това е достатъчен залог за нейната устойчивост да преодолява предизвикателствата и перспектива за израстване“, отбеляза в приветствието си Боян Магдалинчев – представляващия Висшия съдебен съвет.

Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, посочи сред пътищата за нейното развитие - разширяване в прогимназиалния етап на училищното образование, което ще зависи и от вниманието на учителите и лекторите от институциите на съдебната власт. „Правната грамотност и превенцията на детската престъпност и достъпът до правосъдието са начините за утвърждаване на върховенството на закона сред подрастващите“, посочи в своето слово Саня Шаранович – заместник-представител на УНИЦЕФ за България. Образователната програмата, според нея, позволява децата не само да учат за правосъдието, а да формират умения за вземане на информирани решения.

„Държавната агенция за закрила на детето изцяло подкрепя целите на тази Програма“, заяви Мариела Личева – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето. Тя сподели, че присъствието на представители на законодателна, изпълнителна, съдебна власт, на Европейската комисия, на УНИЦЕФ, педагози и ученици, показва съпричастността на общата ангажираност към темите, свързани с децата, и тяхното образование и успешна реализация. „Подобряването на координацията и диалога между институциите за обмен на идеи и предложения, ще допринесат за развитие и разширяване на обхвата на Образователната програма“, допълни тя. Според Пламен Йоцов – член на КПКОНПИ, тя е пример за добра практика, новаторски дух и креативност, както и за въвеждане на практически подход в образованието.

Участниците в конференцията получиха поздравителни адреси от Миглена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България, и от Мая Манолова – омбудсман на Република България. Приветствия отправиха д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, Веска Райчева – съдия от Върховния касационен съд - Гражданска колегия, и Гергана Лазарова – заместник-председател на Софийския районен съд.

Създаването, развитието и постигнатите с Образователната програма на ВСС и МОН резултати, презентираха Даниела Машева – член на ВСС, и Магдалена Лазарова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, и радетел за създаването ѝ като член на ВСС в периода 2012-2017 г.

Акцент в работния форум бе участието на ученици и педагози от Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ в гр. Благоевград, Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив, СУ „Йоан Екзарх Български“ – гр. Шумен, Математическа гимназия „Баба Тонка“ – гр. Русе, СУ „Цанко Церковски“ – с. Никола Козлево, и СУ „Панайот Волов“ – гр. Каспичан.

С филми и презентации, изказвания и предложения представиха своето участие Стилиян Стилиянов – съдебен помощник в Окръжен съд – Шумен, Женя Иванова и Дарина Стоянова – съдии от Районен съд – Стара Загора, Капка Милева – следовател в Следствения отдел при СГП, Ралица Първанова – прокурор в СРП, Илияна Ферева-Зелева – председател на Районен съд – Девин, Галина Николова – съдия в Районен съд – Нови Пазар.

Форумът завърши с приемане на обща декларация за бъдещето развитие и надграждане на Образователната програма. Тя предвижда разширяване на обхвата на Образователната програма в прогимназиалния етап на училищното образование, укрепване на междуинституционалното сътрудничеството за насърчаване на творческите търсения и изяви на учителите и учениците и усъвършенстване на компетентността на работещите по Програмата педагози и магистрати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във