Параграф22 Daily

§22 Новини

Магистрати от Административния съд - Велико Търново, очакват ръст на делата за усвояване на европари

Общо 1356 дела са постъпили през 2017 година в Административния съд Велико Търново. Рязко са се увеличили процесите, свързани с оспорването на подзаконовите нормативни актове, издавани от общинските съвети. Техният брой отчетливо нараства от 11 през 2015 г., на 31 през 2016 г., за да достигне 56 през 2017 г. Това увеличение се дължи на предприетите действия от страна на прокуратурата за отмяна по пътя на оспорването на редица текстове в подзаконови нормативни актове на органите на местното самоуправление, които противоречат на нормативни актове от по-висока степен. Това стана ясно от отчета на председателя Георги Чемширов, отбелязва в. "Борба".

Междувременно в Административния съд в старата столица очакват през настоящата година нарастване на делата по законите за подпомагане на земеделските производители и за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Тези казуси се отличават със значителна фактическа и правна сложност, а през миналата година делата за оспорване на актове на разплащателни агенции са били общо 50.

Основният неразрешен проблем за Административния съд във Велико Търново остана осигуряването на подходяща сграда. След като беше закупена сграда в края на 2012 г., Министерството на правосъдието не обяви обществена поръчка за проектиране, ремонт и преустройство.

Същевременно съдът продължи да работи в екстремни условия – ежедневно се налага гражданите да изчакват продължително време ред, за да бъдат обслужени в деловодството и пред едната от двете съдебни зали, които се намират в непосредствена близост до кабинетите на съдиите. Административният съд В. Търново стана може би един от малкото в страната с нерешен сериозен сграден проблем.

Тъй като вече Висшият съдебен съвет управлява недвижимите имоти на съдебната власт, през юли миналата година откри процедура за възлагане на обществена поръчка за „Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд Велико Търново на ул. „Иван Вазов“ N 1”. За този обект са били подадени оферти от Гражданско дружество по ДЗЗД „Темида 2017“ и „НСК София“ ЕООД. След като първото е било отстранено от процедурата, то е обжалвало избора на изпълнител пред Комисията за защита на конкуренцията, като сагата е стигнала до Върховния административен съд.

Делото е гледано на 13 февруари тази година и се очаква решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във