Параграф22 Daily

§22 Новини

Мерките, основани на доказателства, са решаващи за ефективността на политиките за наркотиците

Министерството на вътрешните работи бе съорганизатор на 3-ата Годишна конференция на Програмата COPOLAD II на тема „Жените и политиките за наркотиците. Напредък и предизвикателства при прилагането на подхода, основан на пол, и укрепване на положението на жените като хоризонтална тема“. Проявата бе част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. Делегатите направиха преглед на актуалната ситуация по отношение признаване на необходимостта от включване на основан на пола подход във всички области на политиките за наркотиците.  Подчертано бе, че предприетите през последните пет години инициативи и реализираните програми отразяват напредъка в тази област, но за по-добра ефективност е необходимо допълнително да бъдат отчетени специфичните проблеми на двата пола, свързани с наркотиците.

„Трябва да придобием задълбочени и основани на доказателства знания по този сложен въпрос, за да рационализираме по-добре политиките и практиките и да можем да прилагаме цялостен и всеобхватен подход“, каза Анелия Иванчева, председател на Хоризонтална работна група „Наркотици“ в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Оценявайки възможността, която конференцията дава за разглеждане от различни перспективи на проблемите, свързани с укрепване на положението на жените, тя подчерта важността на включването на гледната точка на половете в пълния обхват на политиките за наркотиците като превенция, лечение, намаляване на вредите, рехабилитация, социално включване, контрол на предлагането.

Дискусиите по време на събитието бяха насочени и към най-важните аспекти при прилагането на основани на доказателства политики и програми в областта на наркотиците. Участниците се обединиха около мнението, че е необходимо по-задълбочено проучване на различните начини, по които жените са засегнати от проблемите с наркотиците, с оглед отчитане на специфичните уязвимости за пола, като заклеймяване и дискриминация, тъй като те представляват важни фактори, засягащи живота на жените.

COPOLAD II е програма за сътрудничество между Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC), финансирана от ЕС, с важни постижения и сериозно въздействие върху глобалната политика в областта на наркотиците. Понастоящем програмата е в своята втора фаза. Първата фаза (2011-2015 г.) включваше страните от Латинска Америка, а във втората фаза (2016-2019 г.) се присъединиха 15 карибски държави. COPOLAD се ръководи от Испания чрез Международната иберо-американска фондация по управление и държавни политики (FIIAPP).

Facebook logo
Бъдете с нас и във