Параграф22 Daily

§22 Новини

Министерство на финансите предлага промени за дейността на застрахователните брокери

В разгара на лятото и малко преди депутатите да излязат във ваканция от Министерството на финансите предлагат промени в Кодекса на застраховането. Измененията в норматива са на дневен ред заради синхронизирането на нашето законодателство с това на ЕС, но в текстовете не е фиксиран срок, в които измененията трябва да влязат в сила, пише Investor.bg.

Заради Директива (ЕС) 2016/97 законопроектът предвижда повишаване на стандарта за знания и компетентност, с които трябва да разполагат застрахователите, застрахователните посредници и техните служители, непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти, като гаранция за предоставяне на качествена разпространителска услуга.

В този контекст са предвидени основни изисквания към знанията и компетентността, категоризирани в три групи в зависимост от характера на предлаганите застрахователни продукти: общо застрахователни продукти, животозастрахователни продукти и инвестиционни застрахователни продукти. В допълнение, спрямо посредниците, разпространяващи инвестиционни застрахователни продукти са поставени допълнителни изисквания за познаване на преимуществата и недостатъците на предлаганите различни инвестиционни опции, на финансовите рискове, на които са изложени застрахованите лица, на пенсионната система и гарантираните от нея придобивки. Въвежда се изискване за повишаване на квалификацията за всеки служител на разпространител на застрахователни услуги, равняващо се на не по-малко от 15 часа професионално обучение или развитие за всяка година.

Застрахователните посредници ще бъдат разделени на няколко категории. Първата обхваща досегашните застрахователни посредници (застрахователни брокери и застрахователни агенти), които трябва да отговарят на най-високия стандарт на изискванията за знания и умения. Въвежда се и нова категория посредници, извършващи разпространение на застрахователни продукти като допълнителна дейност, които подлежат на регистрация, и трябва да отговарят на по-ограничени критерии за знания и квалификация (познаване на условията по застрахователните договори, на правилата за завеждане на претенции и за разглеждане на жалби от страна на ползвателите на застрахователни услуги). 

Facebook logo
Бъдете с нас и във