Параграф22 Daily

§22 Новини

Министър Радев представи вижданията на Българското председателство на Съвета на ЕС за бъдещето на Шенгенското пространство

Шенгенското пространство е едно от най-големите достижения на европейското обединение, чрез което се осъществяват свободите на европейските граждани, а европейският пазар се развива и просперира. Предизвикателствата за сигурността, свързани с миграционния натиск и терористичните заплахи, поставиха това достижение пред сериозно изпитание.  Днес е повече от необходимо своевременно възстановяване на нормалното функциониране на Шенгенското пространство, без което ни е толкова трудно да си представим обединена Европа, заяви министър Валентин Радев. Той подчерта, че това изисква широк комплекс от мерки, немалка част от които вече са осъществени, други са на път да бъдат приети или приложени.

По отношение на инициативите, които са в процес на обсъждане,  министър Радев заяви, че Българското председателство ще вложи цялата си енергия и ресурси за намиране на необходимите решения, така че Шенген да функционира и да се развива, както в нормални условия, така и във времена на криза. По думите му, важна част от разглежданите мерки са измененията в Кодекса за шенгенските граници, чрез които да бъдат осигурени ясни и в същото време гъвкави правила за възстановяване контрола по вътрешните граници. Другата важна дискусия е за реформата на правната рамка на Шенгенската информационна система (ШИС), доказала се във времето като най-ефективен инструмент  за сътрудничество в областта на правоприлагането.

Вътрешният министър изрази убеденост, че само със съвместни усилия ще успеем да гарантираме ефективно функциониращо Шенгенско пространство, укрепване на взаимното доверие между държавите-членки и сигурността на гражданите на Европейския съюз.  Той благодари на Европейския парламент, на Комисията и държавите – членки за изразената подкрепа и последователни усилия за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство.

В рамките на участието си във формата, министър Валентин Радев проведе работни срещи с  Йероен Ленарс и Карлос Коельо, членове на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП и докладчици по пакета ШИС. Обсъдени бяха законодателни предложения за промени на ШИС. Постигането на бърз напредък в преговорите по тези  предложения е приоритет на българското председателство. Ще работим конструктивно за намиране на реалистичен и работещ компромис.

Сигурността на гражданите на ЕС  е наш основен приоритет и ние ще допринесем за изпълнението му в максимална степен, заяви министър Радев. С измененията ще се разширят възможностите за използване на ШИС при граничните проверки и полицейското сътрудничество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във