Параграф22 Daily

§22 Новини

МВР изгражда техническото наблюдение на границата с Турция

Кабинетът възложи на министъра на вътрешните работи да сключи договори със собствениците на частни имоти за учредяване на ограничено вещно право на строеж за изграждане на телекомуникационен пост - стълб с прилежаща кабина за разполагане на оборудване и за прокарване на отклонения от общата електропреносна мрежа и право на преминаване в полза на държавата за нуждите на МВР.

Реализацията на проекта ще осигури технически граничната сигурност на българо-турската граница, като предостави на полицията всички необходими средства за сухоземни операции - да засича, идентифицира и проследява нарушители на държавната граница, която се явява външна граница за ЕС.

Учредяването на вещни права е възмездно, като средства са предвидени в бюджета по проекта. Предвижда се договорът за учредяване на правото на строеж да бъде безсрочен. За правото на преминаване и прокарване на отклонения от общата електропреносна мрежа се предвижда заплащане на еднократни обезщетения на собствениците на имотите.

Решението е свързано с изпълнението на проект на Главна дирекция „Гранична полиция" на МВР - „Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с Република Турция". Той е по многогодишната програма 2011-2013 на Фонда за външните граници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във