Параграф22 Daily

§22 Новини

Националният съвет по миграция и интеграция прие Рамката на националния механизъм по релокацията

На заседанието на Националния съвет по миграция и интеграция, председателстван от вицепремиерите Румяна Бъчварова и Ивайло Калфин, бяха обсъдени ангажиментите на страната по механизма за релокация на ЕС. Участниците в заседанието обсъдиха конкретните мерки от страна на българските институции, с отношение по механизма. В рамките на заседанието бе приета Рамката на националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по релокацията. Документът очертава параметрите на сътрудничеството във връзка с релокацията на граждани на трети страни в явна нужда от закрила от Гърция и Италия.

Съветът взе решение за създаване на работна група, която да изготви проект на наредба, очертаваща времевата рамка на процесите и дейностите, включени в интеграционния пакет. Дейността на работната група ще бъде координирана от вицепремиера Ивайло Калфин.

Във връзка с ангажиментите на България, поети по време на лидерската среща на 25 октомврив Брюксел, вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова обяви, че лице за контакт от страна на България за координацията с държавите по Балканския път на бежанците е определена Петя Първанова, понастоящем съветник на вицепремиера и министър на вътрешните работи.

В заседанието участваха заместник-министрите на вътрешните работи Красимир Ципов и Филип Гунев, представители на институциите - членове на Националния съвет – министерствата на правосъдието, на външните работи, на труда и социалната политика, на здравеопазването, на образованието и науката, на държавните агенции за бежанците и за закрила на детето, на ДАНС, на дирекциите „Гранична полиция” и „Миграция” в МВР и представител на Националното сдружение на общините.

Facebook logo
Бъдете с нас и във