Параграф22 Daily

§22 Новини

Нарастват делата по жалби на затворници за дискриминационно отношение, сочи Административенсъд - Кюстендил

Устойчива тенденция на значително увеличаване на исковите производства за обезщетения, отчете председателят на Административния съд в Кюстендил Иван Демиревски. Освен исковете с правно основание, с които се сезира съдът от лица, изтърпяващи наказания в затвора в Бобов дол, има ръст и на делата за обезщетяване на вредите, причинени на лишени от свобода и задържани под стража, от специализираните органи по изпълнение на наказанията, в резултат на нарушения на забраната за изтезания, на жестоко, нечовешко и унизително отношение. Предявените искове в преобладаващата си част са срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието, в които се претендира присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от актове, действия и бездействия на затворническата администрация. Особеност на исковете са оплакванията за дискриминационно отношение във връзка със защитените признаци по Закона за защита от дискриминация. Досега са уважени 3-4 такива иска, а стойността на присъденото обезщетение е около 5-6 хиляди лева, каза Демиревски.

Общо 452 броя дела са били образувани в Административния съд в Кюстендил от началото на годината до 20 юни, посочи още новоизбраният му председател Демиревски, встъпил в длъжност преди дни. Той посочи, че административните дела са 279 броя, а касационните - 173. От предходния период са останали висящи общо 201 броя дела.

В сравнение с миналата година, данните сочат увеличаване, както на общия брой образувани дела, така и на общия брой разгледани и свършени дела, каза още Демиревски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във