Параграф22 Daily

§22 Новини

Насрочено е дело против текст от наредба на община Угърчин

<!-- TITLE - END -->Административно дело № 327/2017 г. по описа на Административен съд – Ловеч, образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Ловеч, подаден против чл. 41, ал. 2 в частта: „и режийни разноски в размер на 2 %“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Угърчин, приета от Общински съвет Угърчин, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.11.2017 г. от 13.00 часа.

Доводите на прокурора са, че разпоредбата в оспорената част е незаконосъобразна, тъй като с нея се изисква плащане на такса без предоставяне на услуга, което е в пряко противоречие с разпоредби на Закона за местните данъци и такси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във