Параграф22 Daily

§22 Новини

Назначиха трима заместник-директори на НСлС

Прокурорската колегия назначи трима заместник-директори на НСлС, както следва: Магдален Тошев Маринов – прокурор, завеждащ-отдел „Специализиран“ във Върховна касационна прокуратура, Юлиана Петкова Кацарова–Чорбаджиева – прокурор във ВКП и Ивелина Христова Христова – следовател в Национална следствена служба.

Магдален Тошев има общ юридически стаж над 26 години в органите на съдебната власт. Заемал е последователно длъжностите: младши прокурор в Районна прокуратура – Пловдив; прокурор и заместник на районния прокурор в Районна прокуратура – София; прокурор в Софийска градска прокуратура; съдия в Окръжен съд – София; прокурор и заместник-градски прокурор; прокурор във ВКП и завеждащ отдел „Специализиран“.

Юлиана Петкова Кацарова–Чорбаджиева има общ юридически стаж над 25 години в органите на съдебната власт. Заемала е следните длъжности: прокурор в Районна прокуратура – София, прокурор в Софийска градска прокуратура, прокурор в Апелативна прокуратура – София, прокурор във ВКП и завеждащ-отдел във ВКП.

Ивелина Христова Христова има общ юридически стаж над 20 години в органите на съдебната власт. Заемала е последователно следните длъжности: следовател в Столична следствена служба; прокурор в Районна прокуратура – София, следовател в НСлС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 – подаване на оставка, Лъчезар Стоичков Пенев и Кънчо Иванов Митев от заеманите длъжности „заместник-директор“ на НСлС, считано от датата на вземане на решението. Кънчо Митов е възстановен на длъжността „следовател в НСлС“, считано от датата на решението, а Лъчезар Стоичков Пенев е освободен и от длъжността „следовател“ в НСлС, считано от 31.01.2018 г., във връзка с депозираната оставка.

Поради навършване на 65-годишна възраст, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Антон Стоянов Стоянов от заеманата длъжност „следовател в НСлС“, считано от 22.01.2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във