Параграф22 Daily

§22 Новини

Не назначиха зам.-председатели на АС – Шумен и АС – Търговище

Съдийската колегия остави без уважение предложенията на административните ръководители на Административен съд – Шумен и Административен съд – Търговище за назначаване на заместник-председатели, поради липса на разкрити длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-председател“.

Съдийската колегия е приела принципно решение (Протокол № 45/07.11.2017 г., т.7), че искания за разкриване на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ се правят с аргументация за необходимостта от подпомагане по смисъла на чл. 168, ал. 1 от Закона за съдебната власт, въз основа на броя, вида, сложността и тежестта на разглежданите дела, натовареността по щат и броя на съдиите в съответния съд за последните три години, общата организационно-административна дейност на конкретния орган на съдебна власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във