Параграф22 Daily

§22 Новини

Обединиха в общо производство двете дисциплинарки срещу Мария Макрелова –Чернева

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обедини производството по дисциплинарно дело № 7/2018 г. и дисциплинарно дело № 10/2018 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Мария Илиева Макрелова–Чернева – прокурор в Районна прокуратура – Своге, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 7/2018 г.

Двете производства са висящи, имат за предмет сходни действия на прокурор Макрелова-Чернева и сочат извършване на един и същ вид дисциплинарно нарушение - действие или бездействие, включително нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във