Параграф22 Daily

§22 Новини

Обявиха девет свободни длъжности „съдия“ във ВКС

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 189, ал 1 във вр. с чл. 190 от ЗСВ, обяви 9 (девет) свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд.

Решението на Съдийската колегия ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“, публикувано в един централен ежедневник и на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обяви на основание чл. 189, ал. 1 във връзка с чл. 180 от ЗСВ конкурс по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на свободни длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд, както следва:

- три свободни длъжности „съдия“– гражданска колегия и

- четири свободни длъжности „съдия“– наказателна колегия.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“ на решението за обявяване на конкурса, от която дата ще започне приемът на заявления за участие в конкурса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във