Параграф22 Daily

§22 Новини

Община Велики Преслав с жалба срещу наложена финансова корекция

Шуменският Административен съд образува дело по жалба на Община Велики Преслав срещу решение за налагане на финансова корекция по проекта за създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Контролният орган е установил допусната нередност от страна на бенефициента, сочи БНР.

Община Велики Преслав, изразяваща се в утвърдена незаконосъобразна методика за комплексна оценка на офертите. Управляващият орган е посочил, че начинът за определяне на оценката по всеки показател в методиката трябва да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, както и да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите, което не е било сторено, поради което е приел, че методиката създава предпоставки за неравно третиране на участниците.

С решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 18 януари на Община Велики Преслав е определена финансова корекция  в размер на 26 214 лева, която не следва да бъде верифицирана при обработка на следващи искания за плащания.

Решението е оспорено от Община Велики Преслав, по повод на което е образувано административно дело. То е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 10.00 часа на 26 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във