Параграф22 Daily

§22 Новини

Одобрените от Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи ще заявят писмено желанието си за назначаване

Всички одобрени кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, че  процедурата по заявяване на желания по реда на чл. 28, ал. 5 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт ще се проведе на 20 юли /петък/ 2018 г. от 10.30 часа в зала № 96 на партерния етаж в Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2, гр. София. Пред членове на колегиите на ВСС кандидатите ще имат възможност лично или чрез пълномощник да заявят писмено желанието си за назначаване на длъжност „младши съдия”, „младши прокурор” и „младши следовател” в поредността съобразно списъците на класираните кандидати и същият брой от следващите кандидати по реда на класирането им.

Кандидатите, които нямат възможност да присъстват лично могат да заявят чрез упълномощен представител желанието си за назначаване на длъжност „младши съдия“, „младши прокурор“ и „младши следовател“.

Списъците на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“ – в съответните подраздели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във