Параграф22 Daily

§22 Новини

Одобриха кандидатура за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в ОЛАФ

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Стефан Милев – съдия в Софийския градски съд, Наказателно отделение, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в  Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за вакантна позиция OLAF-B-2. Позицията е в дирекция В – Разследвания II,  отдел В.2 – „Тютюн и фалшиви стоки“, сектор : “Тютюн“. Съгласно функционалната характеристика, посочена в обявлението на Европейската комисия, от избрания от ЕК кандидат ще се изисква да провежда и участва в разследвания, интервюта и проверки, свързани с контрабандата на цигари в ЕС, да отговаря за управлението на следствени досиета и координационните случаи/казуси, да изготвя доклади по отделни тях и да оказва съдействие и подкрепа при текущи разследвания и други.

Във ВСС е получена само една кандидатура за позицията, на Стефан Милев – съдия в Наказателното отделение на Софийския градски съд. Тя трябва да бъде представена в Министерството на външните работи в срок до 19.09.2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във