Параграф22 Daily

§22 Новини

Одобриха проектоспоразумение за принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт с Камарата на ЧСИ

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри текста на проекта за Споразумение за сътрудничество за принудително събиране вземанията на органите на съдебната власт с Камарата на частните съдебни изпълнители. Пленумът упълномощи представляващия ВСС да подпише споразумението. Целта на Споразумението е да се повиши събираемостта на публичните държавни вземания в полза на съдебната власт. Такива са събираните от органите на съдебната власт държавни такси; глоби, наложени от тях във връзка с процесуалните им правомощия; глоби, налагани като  санкция по Глава XXII от Закона за съдебната власт; глоби, представляващи наказания, наложени за извършени престъпления по Наказателния кодекс; глоби, налагани като санкция по Търговския закон, които постъпват по сметката на ВСС; признати от органите на съдебната власт публични вземания и съдебни разноски, направени от органите на съдебната власт в изпълнение на публичните им функции.

Конкретните действия по възлагане и отчитане на събраните вземания се извършват от административните ръководители на всеки орган на съдебната власт.

Възложените от органите на съдебната власт публични държавни вземания се събират по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Съгласно договора всеки частен съдебен изпълнител изпраща на ВСС шестмесечен и годишен отчет за възложените му за събиране публични вземания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във