Параграф22 Daily

§22 Новини

Окръжната прокуратура в Силистра отчита ръст на общоопасните престъпления в района за 2015 год

Резултатите от отчета на Окръжната прокуратура в Силистра сочат значителен ръст на общоопасните престъпления, извършени през 2015 год. в района. Увеличението спрямо предходната 2014 г. е с почти една трета.За негативната тенденция допринася увеличеният  брой на престъпленията по член 343б за управление на моторни превозни средства с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, за шофиране в срока на лишаване от право да се управлява МПС – по член 343в, както по член 343, когато по непредпазливост са причинени значителни имуществени вреди и телесни повреди.  Като извод за негативната тенденция в отчетния доклад на Окръжната прокуратура в Силистра се посочва заниженият контрол от страна на органите на МВР за спазване на правилата за движение.

В структурата на престъпността за Силистренския съдебен район най-голям дял заемат кражбите, които съставляват почти 50 процента от регистрираните престъпления през миналата година, като най-често предмет на това престъпление е била селскостопанска продукция. На второ място са измамите, които през 2015 г. бележат увеличение с над 40 процента, и престъпленията с наркотици, като са се увеличили с над 30 на сто.

Като тенденция прокурорите от територията на Окръжната прокуратура в Силистра отбелязват макар и слабото, но възходящо покачване на детската престъпност в района. С участие на малолетни и непълнолетни са около 10 на сто от броя на регистрираните и разкрити престъпления през 2015 г.

Положителното за работата на прокурорите, работещи в Окръжната прокуратура и в трите районни прокуратури в Силистра, Дулово и Тутракан, е делата да се решават в законоустановения срок.

През 2015 год. прокурорите от Силистра са внесли в съда 572 обвинителни акта срещу 628 лица, сключени са били 152 споразумения с 164 обвиняеми. Осъдените и санкционирани лица през миналата година са 595. Наказание „Доживотен затвор“ не е налаган.

Facebook logo
Бъдете с нас и във