Параграф22 Daily

§22 Новини

Определиха представители на ВСС във фокус групите по изготвяне на първа Национална оценка за риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за Република България

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Пламен Найденов и Боян Новански за свои представители във фокус групите, които ще заседават на 18 и 19 декември 2017 г. във връзка с изготвянето на първата Национална оценка за риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за Република България(НОР).

Съгласно изискването на чл. 7 от Директива (ЕС) на Европейския парламент и Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма е създадена Междуведомствена работна група председателствана от ДАНС и МВР. Тя ще извърши първата НОР, като използва Методология за национална оценка на риска на Съвета на Европа, която предвижда след приключване на първия проект на доклад за НОР да се организират фокус групи за придобиване на допълнителна информация и разрешаване на дискусионни въпроси от заключенията на доклада.

Facebook logo
Бъдете с нас и във