Параграф22 Daily

§22 Новини

Оставиха без уважение предложението за прекратяване командироването на съдия Мария Димитрова в СРС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложение на административния ръководител на Районен съд – Свищов, относно прекратяване на командироването на Мария Станчева Димитрова в Софийски районен съд.

Колегията взе предвид изразеното от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК отрицателно становище по направеното искане. Представените данни сочат, че за миналата година действителната натовареност на един съдия месечно в Районен съд – Свищов, по брой постъпили дела е 49,05, а по брой дела за разглеждане – 52,57. При Софийски районен съд действителната натовареност е съответно 52,20 и 73,83 при средна за страната 41,78 и 46,18.

На база данните за натовареността се прави извод, че не е налице основание за прекратяване на командироването на съдия Димитрова в Софийски районен съд и следва да се остави без уважение предложението на административния ръководител на Районен съд – Свищов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във