Параграф22 Daily

§22 Новини

Отмениха разпоредби от наредба на ОС - Рудозем

Административен съд – Смолян с решение № 291 от 12.09.2017 г. по адм. дело № 198/2017 г., отмени разпоредбата на чл.6, т.3, предл.7 от Наредба за рекламна дейност на територията на община Рудозем, приета с Решение №187/15.02.2005 г., по протокол № 26 от 15.02.2005 г. на Общински съвет Рудозем.

Оспорващият прокурор твърди противоречие на цитираната Наредба по повод разпоредбата на чл.6, т.3 предл.7, която гласи „Не се разрешава рекламирането на религия или религиозна общност“ като противоречи на чл.5 и чл.6 от Закона за вероизповеданията, като излага доводи, че съгласно чл. 7 и чл. 8 от Закона за вероизповеданията са предвидени ограниченията и конкретния случай не попада в същите, както и че същата противоречи на нормативен акт от по-висока степен. Също така сочи, че на ОбС-Рудозем не е делегирана компетентност да урежда такива правоотношения, поради което следва да бъде прогласена нейната нищожност, както и че същата противоречи на нормативен акт от по-висока степен.

В мотивите си за отмяна съдът приема, че протестът е основателен по отношение на атакуваната разпоредба.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във