Параграф22 Daily

§22 Новини

Петчленка на ВАС ще разгледа на 15 ноември 2018 г. делото за промените в плана за управление на ПП „Пирин“

<!-- TITLE - END -->На 15 ноември 2018 г. петчленен състав на ВАС ще разгледа делото за промените в Плана за управление на ПП „Пирин“. Дело № 12379/2018 г. е образувано по две касационни жалби на Министерски съвет на Република България и на министъра на околната среда и водите срещу Решение № 10238/27.07.18 г. на тричленен състав на ВАС, с което бяха отменени промените в Плана за управление на Национален парк „Пирин“.

Към делото е приложено и разпореждане на председателя на ВАС във връзка с искане на Асоциация на парковете в България и група граждани изборът не само на съдията докладчик, но и на членовете на петчленния състав, да се определи в присъствието на журналисти и IT специалисти.

Изборът на съдията докладчик и съдебния състав по всички дела във ВАС се извършва при строга регламентация, отчетност и поддръжка на архив, което е гарант за прозрачен и публичен съдопроизводствен процес. Искането за присъствието на журналисти и IT специалисти в сградата на ВАС не следва да бъде насочено към председателя на ВАС, тъй като същият този избор се извършва фактически в сградата на ВСС, където е разработен, разположен и поддържан сървърът с програмния продукт, извършващ разпределението на делата във ВАС. Всички фактически действия, извършвани във ВАС, се удостоверяват с подробен протокол, който е публично достъпен и се прилага по всяко дело, се казва в разпореждането.

На 15 ноември 2018 г. петчленен състав на ВАС ще разгледа и дело № 12369/2018 г. по жалба на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД срещу решение по адм. дело № 3947/2015 г.

С решение от 17 май т. г. тричленен състав на Пето отделение на ВАС отмени оценката за въздействие на околната среда, с която е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на Площадка 2.

Facebook logo
Бъдете с нас и във