Параграф22 Daily

§22 Новини

План-приемът в Русе на съд

Административният съд в Русе днес гледа жалбата на директора на русенската Математическа гимназия „Баба Тонка“ срещу заповед на началника на Регионално управление на образованието. Със заповедта е утвърден държавния план-прием за учебната 2018/2019 година в област Русе.

В мотивите си жалбоподателят иска отмяна на административния акт, като посочва, че той нарушава основни принципи от Закона за предучилищното и училищното образование като прозрачност на управлението, автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация, равен достъп до качествено образование.

Делото се гледа в открито съдебно заседание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във