Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на съдиите от ВАС прие становище във връзка с конституционно дело №12 от 2018 г., което бе образувано срещу част от промените в АПК по три искания.

Пленумът на съдиите от ВАС прие становище във връзка с конституционно дело №12 от 2018 г., което бе образувано срещу част от промените в АПК по три искания.

Екип от 12 върховни съдии изготвиха по два варианта (че текстовете противоречат, и че не противоречат на Конституцията на Република България) на становища по оспорените текстове, касаещи подсъдността, откритите и закрити заседания по административни дела, таксите за касационно обжалване и промените, свързани с въвеждането на едноинстанционни производства.

78 от присъствалите 79 съдии от Племуна на ВАС приеха, че текстовете от АПК, касаещи промените в подсъдността не противоречат на Конституцията.

50 от присъстващите 79 съдии от пленума на ВАС приеха, че текстовете от АПК, касаещи въвеждането на закрити съдебни заседания по касационни дела във ВАС противоречат на Конституцията.

74 от присъстващите 79 съдии от пленума на ВАС приеха, че текстовете от АПК, касаещи промяна в таксите, събирани от административните съдилища не противоречат на Конституцията.

72 от присъстващите 79 съдии от пленума на ВАС приеха, че текстовете от АПК, касаещи въпроса за едноинстанционните съдебни производства не противоречат на Конституцията.

Трето и Шесто отделения на Върховния административен съд ще бъдат с нови председатели. Това са Марио Димитров и Любомир Гайдов, които бяха изслушани днес от Пленума на съдиите, по предложение на председателя на ВАС Георги Чолаков. Предстои процедура по назначаването им.

Марио Димитров е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Има над 29 години общ юридически стаж, от които над 25 години като съдия. Във ВАС работи над 10 години. Бил е съдия в Административен съд София град, в Районен съд – Ловеч и в Окръжен съд – Ловеч. От август 2001 г. до септември 2004 г. е бил заместник-министър на правосъдието.

В момента Марио Димитров е съдия в Четвърто отделение.

Любомир Гайдов е магистър е по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Завършва „Стопански и финансов мениджмънт“ в Института за следдипломна квалификация към УНСС. Има над 26 г. общ юридически стаж, от които над 11 г. като съдия. Работил е в Министерство на търговията като юрисконсулт, а впоследствие и като началник отдел „Управление на търговските дружества“. Бил е главен юрисконсулт в Министерство на промишлеността. От 1997 г. до 2007 г. е работил в Министерство на здравеопазването като главен юрисконсулт и директор на дирекция „Правна“. Бил е съдия в Административен съд – София-област. От август 2009 г. до ноември 2009 г. и от февруари до май 2017 г. е бил заместник-министър на здравеопазването.

В момента Любомир Гайдов е съдия в Шесто отделение на ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във