Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВКС ще избeрe членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

За 17.07.2018 г. е свикан Пленум на Върховния касационен съд (ВКС) за избор за членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и решенията на Съдийската колегия на ВСС по т. 18.3 от Протокол № 10/28.06.2016 г. и по т. 16.1 от Протокол № 28/04.07.2017 г. Пленумът на ВКС трябва да избере 9 съдии, отговарящи на условията по ал. 4 на чл. 37 от ЗСВ, които да се включат като членове на КАК при Съдийската колегия на ВСС.

С решение на Пленума на ВКС от 28.06.2017 г. са приети Правила за избор на членове на КАК при Съдийската колегия на ВСС от Пленума на ВКС. Председателите на апелативните и окръжните съдилища са уведомени с писма, че съгласно Правилата срокът за подаване на писмени заявления за участие в процедурата е 06.07.2018 г. включително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във