Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС да изслуша административните ръководители на специализираните органи на съдебната власт във връзка с кадровата и материалната им обезпеченост

Прокурорската колегия на ВСС предлага на Пленума на ВСС да изслуша административните ръководители на специализираните органи на съдебната власт ( Апелативна специализирана прокуратура, Апелативен специализиран наказателен съд, Специализирана прокуратура и Специализиран наказателен съд), както и съдиите и прокурорите от тях, които желаят да участват в това изслушване, по въпросите на кадровата и материалната им обезпеченост.

Решението е във връзка с проведена среща на 21.11.2017 г. между главния прокурор на Република България, административните ръководители и магистратите на специализираните органи на съдебната власт.

На срещата е връчено писмо на главния прокурор, подписано от 50 магистрати от Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура, с което се апелира за съдействие от страна на ВСС и министъра на правосъдието за цялостната материално-техническа и кадрова обезпеченост на специализираните органи.

В писмото е посочено, че със ЗИДНПК, в сила от 05.11.2017 г. за пореден път от създаването на специализираните органи на съдебната власт, компетентността им е допълнително разширена. Отчита се, че са предприети навременни действия от страна на Прокурорската колегия за увеличаване състава на магистратите и съдебните служители, както и за осигуряване на работния процес с необходимия сграден фонд и съответните материално – технически ресурси. Поставя се обаче въпросът за материално-техническата и кадрова обезпеченост по отношение на специализираните съдилища. Акцентирано е върху ползването на една и съща сграда от специализираните органи и Държавна комисия по сигурността на информацията, нейното несъответствие на обема и работата на специализираните органи и крайно лошите материално-битови условия. Първоинстанционният и въззивният специализиран наказателен съд разполагат общо с четири съдебни зали, които отдавна са недостатъчни за съдебните заседания при подсъдността до 05.11.2017 г., а в бъдеще опасността от пълно блокиране на съдебните заседания е напълно реална.

Посочени са проблеми с необезпечаване на необходимия кадрови състав за специализираните съдилища, които според магистратите ще окаже негативен ефект не само върху дейността на СпНС, но и върху цялостната дейност на специализираните органи и обществените очаквания към работата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във