Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение по бюджети на съдилища за осигуряване на ремонти

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение по бюджетите на Окръжен съд – Велико Търново, Административен съд гр. Кюстендил, Окръжен съд гр. Добрич и Административен съд гр. Добрич с цел осигуряване на средствата за аварийни и текущи ремонти на съдебните сгради.

В Окръжен съд Велико Търново средствата са за ремонтиране на ламаринен покрив, стълби и площадки на служебния вход; в Административен съд – Кюстендил за осигуряване на средства представляващи възстановени щети от застраховател за текущ ремонт на повредена хидроизолация на тераса; в Окръжен съд - Добрич за частичен ремонт на покрива на сградата; за Административен съд - Добрич за осигуряване на отваряеми части на прозорци и решетки в деловодството на съда.

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи.

От неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2017 г. се предоставят средства за Районен съд – Русе с цел подмяна на прозоречна дограма, Районен съд – Генерал Тошево за основен ремонт на сградата за обследване на енергийна ефективност и издаване на валиден сертификат за енергийни характеристики, на Районен съд – Перник и Районен съд – Попово за извършване на текущ ремонт. По този параграф са и средствата за закупуване на копирна техника за Окръжен съд – Велико Търново, Районен съд – Дряново, Районен съд – Велико Търново, Районен съд – Балчик, Районен съд – Габрово, Административен съд – Стара Загора, Окръжен съд - Монтана; сървъри за Софийски окръжен съд и Районен съд – Златоград, компютърни конфигурации за Районен съд – Димитровград и Районен съд – Средец; непрекъсващо захранващо устройство за Районен съд – Попово.

Пленумът на ВСС даде съгласие за извършване на корекция по бюджетите на ВСС и органите на съдебната власт за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на участниците в Общите събрания на съдиите за избор на членове на ВСС. Възстановяване на разходите са поискали 38 районни, окръжни и административни съдилища. Дадено бе съгласие за корекция на бюджета между ВСС и съдилища за 2017 г. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи, както следва:

- Върховен административен съд, Апелативен съд –  Пловдив, Апелативен съд - София, Окръжен съд - Пловдив, Окръжен съд -. Силистра, Окръжен съд - Стара Загора, Окръжен съд - Хасково, Окръжен съд - Варна, Окръжен съд – Шумен и Окръжен съд - Плевен за участие на магистрати в конкурсни комисии за младши съдии;

- Прокуратурата на Република България за участие на магистрати в конкурси за младши прокурори в районните прокуратури и за младши следователи в окръжните следствени отдели за 2017 г.;

- Окръжен съд гр. Сливен за участие на магистрат като член в изпитна комисия по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във