Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС не разгледа предложението на Калин Калпакчиев за оптимизиране на проверките по чл. 175д ЗСВ

Пленумът на ВСС след проведено обсъждане и при резултат: 9 гласа „за“ и 9 гласа „против“ не взе решение по внесената от Съдийската колегия точка за разглеждане предложението от Калин Калпакчиев – член на Съдийската колегия във връзка с оптимизиране на реда за извършване на проверките по чл. 175д ЗСВ.

Пленумът на ВСС обсъди възможността в хода на извършваните от ИВСС проверки на декларациите за имущество и конфликта на интереси, преди да бъдат внасяни искания по реда на чл. 65 ЗКИ, да се поканят съответните съдии, прокурори и следователи да дадат съгласие за разкриване на банковата тайна.

Правните съображения по темата изложи в становището си главния инспектор на  ИВСС Теодора Точкова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във