Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС определи представители на Съвета за участие в седем междуведомствени работни групи за законодателни промени

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи представители от ВСС, за участие в междуведомствени работни групи на Министерството на правосъдието за изготвяне на законодателни промени. За участие в работната група на МП за изготвяне на предложения за нормативни изменения по въпросите, свързани с вещите вица са определени: Евгени Диков и Боряна Димитрова.

В работната група на МП за изменения в Закона за съдебната власт във връзка с процента външни назначения се включват Олга Керелска, Светлана Бошнакова и Даниела Машева

В работната група на МП за изготвяне на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство, са определени Пламена Цветанова и Йордан Стоев.

В работната група на МП за изготвяне на предложения за изменения в Наказателния кодекс по отношение на корупционните престъпления са посочени Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Красимир Шекерджиев и Огнян Дамянов.

В състава на работната група на МП за изготвяне на предложения за законодателни промени, засягащи разследвания срещу председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор са определени Евгени Диков, Севдалин Мавров, Гергана Мутафова и Пламена Цветанова.

За участие в работна група на МП за изготвяне на предложения за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс по отношение на корупционните престъпления, промяна на регламента на предварителните проверки, промяна в режима на СРС, са гласувани Драгомир Кояджиков, Цветинка Пашкунова, Калина Чапкънова, Гергана Мутафова, Пламен Найденов и Огнян Дамянов.

В работна група на МП за изготвяне на предложения за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс, са определени Стефан Гроздев, Даниела Марчева, Олга Керелска, Боряна Димитрова и Атанаска Дишева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във