Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС разкри три щатни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт разкри три щатни длъжности „съдия“ във Върховния административен съд, считано от датата на вземане на решението. Решението е подкрепено с 20 гласа „за“, а 3-ма гласуваха „против“.

Решението е прието по предложение на Съдийската колегия на ВСС. Тя подкрепи искането за увеличаване на длъжностите „съдия“, направено от предходния председател на ВАС, и поддържано от Георги Чолаков - административен ръководител – председател на ВАС. Неговата цел е намаляване на високата натовареност на магистратите в съда, както и създаване на „Аналитично звено“, което да работи за уеднаквяване на противоречивата практика на ВАС, да изготвя становища mf конституционни дела, по законопроекти и други.

Към 12.07.2018 г. във ВАС са образувани 9 200 броя нови дела, а от миналата година са останали за разглеждане над 6 000 броя дела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във