Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС съгласува ЗИД на Закона за ДАНС със забележки

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ със забележки относно визираните неоправдано широк кръг от престъпления, обосноваващ използването на резервационни данни и липсата на предварителен съдебен контрол в § 41 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗДАНС, с който се създава нов чл. 159б от Наказателно-процесуалния кодекс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във