Параграф22 Daily

§22 Новини

Почват да наблюдават фондове „Вътрешна сигурност“ и „Убежище, миграция и интеграция“ в МВР

Правителството определи дирекция „Международни проекти” и Звеното за вътрешен одит към МВР за отговорен и за одитен орган, които се ангажират с управлението, контрола и координацията по фондовете „Вътрешна сигурност“ и „Убежище, миграция и интеграция“ за програмен период 2014-2020 г.

Двата фонда са финансови инструменти на Европейския съюз за подпомагане в сектора на вътрешните работи. Общият размер на средствата от ЕС по тях, които ще бъдат разпределени на страната ни в следващия програмен период, е близо 83 млн. евро. С тях ще се изпълняват приоритетни мерки в областта на контрола на външните граници и визовата политика, борбата с организираната престъпност, управлението при кризи, убежището и миграцията.

С определянето на отговорен и одитен орган по фондовете се гарантира изпълнението на задълженията на България като държава-членка съгласно изискванията за управление на европейските фондове за следващия програмен период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във