Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха Цветко Петров Главеев – прокурор във ВАП с личен почетен знак първа степен – златен

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Цветко Петров Главеев – прокурор във Върховна административна прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за поощряване на прокурор Главеев е направено от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров.

Цветко Главеев има общ юридически стаж над 37 години. В системата на прокуратурата е заемал следните длъжности: районен прокурор на Районна прокуратура Разлог в периода 1981 г. – 1986 г.; прокурор в същата прокуратура от 1986 г. до 1991 г. и заместник – районен прокурор в периода 1991 г. – 1994 г. Цветко Главеев е бил районен прокурор на Районна прокуратура  - Разлог от 1994 г. до 2005 г., след което е прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград и от 04.08.2005 г. и към настоящия момент е прокурор във Върховна административна прокуратура.

С решения на Прокурорската колегия са освободени от заеманите длъжности, на основание 165, ал. 1, т. 1 – навършване на 65-годишна възраст, както следва:

- Цветко Петров Главеев - прокурор във Върховна административна прокуратура, считано от 08.05.2018 г. и

- Максим Илиев Караджов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във