Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха Параскева Кръстева – прокурор в ОП – Враца с личен почетен знак: първа степен – златен

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от Закона за съдебната власт, поощри Параскева Кръстева Кръстева – прокурор в Окръжна прокуратура – Враца, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за поощряване на прокурор Кръстева е направено от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров.

Параскева Кръстева има над 38 години юридически стаж и е заемала последователно следните длъжности: съдия в Районен съд – Враца, прокурор и окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Враца, като от 16.04.2014 г. и към настоящия момент заема длъжността „прокурор“.

С решение на Прокурорската колегия от днес прокурор Кръстева се освобождава от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 – навършване на 65-годишна възраст, считано от 03.08.2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във