Параграф22 Daily

§22 Новини

Поощриха следовател и прокурор с личен почетен знак първа степен – златен

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, както следва:

- Калин Иванов Белчев – следовател в Национална следствена служба и

- Любомир Тодоров Николов – прокурор във Върховна касационна прокуратура.

Предложенията за поощряване на следовател Белчев и прокурор Николов са направени от главния прокурор на Република България Сотир Цацаров.

Калин Белчев има над 37 години общ юридически стаж. Бил е следовател в Софийско градско управление от 01.10.1981 г. до 28. 02. 1991 г. и следовател в Национална следствена служба от 2003 г. и към настоящия момент. Любомир Николов има над 32 години юридически стаж. Заемал е последователно следните длъжности: съдия изпълнител към Софийски районен съд, съдия в Софийски районен съд, прокурор в Районна прокуратура - Елин Пелин и Софийска районна прокуратура, прокурор в СГП и Апелативна прокуратура – София. От 01.12.2000 г. и към настоящия момент е прокурор във Върховна касационна прокуратура.

В предложенията за поощряване на магистратите е посочено, че притежават много добра правна подготовка и богат професионален опит, доказали са висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, делови и нравствени качества.

С решения от днес, Прокурорската колегия освободи от заеманите длъжности:

-  Калин Белчев, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подаване на оставка, считано от 16.07.2018 г. и

 - Любомир Тодоров Николов, на основание 165, ал. 1, т. 1 – навършване на 65-годишна възраст, считано от 13.07.2018 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във