Параграф22 Daily

§22 Новини

Поредна среща между ръководството на ГДПБЗН и синдикалните партньори

В срещата, проведена в сградата на ГДБПЗН, участваха представители на ръководството на дирекцията и синдикалните организации в Министерството на вътрешните работи. По време на разговорите бяха дискутиране теми, свързани с актуализирането на нормативната уредба, засягаща дейностите на служителите на ГДПБЗН, етапът на изпълнение на стартиралите обществени поръчки за доставка на оборудване и екипировка, както и други актуални въпроси. Старши комисар Красимир Шотаров, директор на Дирекция „Оперативни дейности“ в ГДПБЗН, запозна социалните партньори с предприетите действия във връзка с трагичния инцидент с пожарен автомобил, случил се преди няколко дни край град Куклен.

От ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ са изпратени писма за съдействие до Държавната агенция „Автомобилна администрация“, която да установи нивото на безопасност на пожарния камион. От тяхна страна е поет ангажимент да се проучи документацията, както и да се осъществи контакт със сродни европейски структури за обмен на допълнителна информация. Старши комисар Шотаров  уточни, че са проведени разговори за подобряване на нивото на обучението на водачите на специализирана техника в Академията на МВР.

Предприети са стъпки за засилване на постоянния инструктаж за техника на безопасност на водачите на пожарни автомобили по места във всички структури на Главната дирекция.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във