Параграф22 Daily

§22 Новини

Правителството одобри приятелски споразумения и едностранни декларации по четири жалби срещу България в ЕСПЧ

Правителството одобри приятелски споразумения и едностранни декларации по четири жалби срещу България в Европейския съд по правата на човека.

Приятелско споразумение ще бъде сключено по жалбата „Рунтова и Георгиев срещу България“, свързана с продължителността на съдебното производство за решаване на спор за упражняване на родителски права. На Теодора Рунтова и Кристиан Георгиев ще бъдат изплатени 7500 евро за понесени вреди, извършени разходи и разноски по делото.

Общо обезщетение в размер на 5000 евро ще бъде изплатено на българските граждани Илия Мурджев, Любина Мурджева, Юрдана Стоянова, Никола Маринов, Петър Левов и Атанас Левов по жалбата „Мурджев и други срещу България“, която касае нарушение на правото на собственост.

Правителството одобри и две едностранни декларации. Първата е по жалбата „Стоянов и други срещу България“, висяща пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Разглежданото дело касае реституционен казус. В тримесечен срок от обявяване на окончателното решение на ЕСПЧ, в което той обявява одобряването на едностранна декларация и заличава жалбата, Министерството на правосъдието ще изплати общо обезщетение на жалбоподателите Енчо Стоянов, Галина Стоянова и Яким Якимов в размер на 6000 евро за понесени вреди, извършени разходи и разноски по делото.

Втората едностранна декларация е по делото „Атанасова срещу България“, Твърдяното нарушение се изразява в продължителен период на изпълнително дело, образувано след наказателно производство срещу трето лице, в което жалбоподателката е била конституирана като граждански ищец и й е било присъдено обезщетение за претърпените неимуществени вреди. На Анита Атанасова ще бъдат изплатени 1300 евро извършени разходи и разноски по делото.

Едностранна декларация се прави в случаите, когато ЕСПЧ е предложил на страните да приключат делото с приятелско споразумение, посочил е сумата за обезщетение, но жалбоподателят е отхвърлил предложението. Едностранната декларация слага край на делото и със заплащане на обезщетението случаят се закрива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във