Параграф22 Daily

§22 Новини

Предадоха на съд мъж, представил неверни документи с цел да получи средства от ДФ „ Земеделие“

Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу 42- годишен мъж, представил неверни документи, с  цел  да получи средства от ДФ „ Земедели“  - престъпление по чл.248а, ал.5, вр. с ал.2, вр. с ал.1 от НК.

Обвинението срещу Детелин Д., е за това , че на  11 септември 2012г. в гр.Плевен пред ОД на ДФ „Земеделие“ гр.Плевен, като кандидат за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по „Програма за развитие на селските райони“ за периода 2007-2013г., представил неверни сведения в Заявление за подпомагане, чрез приложен към заявлението неистински официален документ – Удостоверение за наличието или липсата на задължения на основание от  НАП- Велико Търново, офис Плевен, в което било вписано, че няма изискуеми публични задължения към държавата въпреки наличието на такива., /осигурителни задължения за държавно обществено осигуряване, универсален пенсионен фонд и здравни осигуровки за периода и наказателни постановления - общо за 2648,60лв/,   за да получи средства в размер на 24 446 лв.  за първо плащане от Европейски земеделски фонд по „Програма за развитие на селските райони“ за периода 2007г.-2013г., като на 10 декември 2012г. получил тези средства.

На 23 април 2012г.обвиняемият се регистрирал като земеделски производител., като възнамерявал  да се занимава с отглеждане на зеленчуци, а впоследствие да закупи пчелни семейства и да създаде пчелин. За целта се  нуждаел от средства и решил да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по програмите за развитие  на селски райони“ за периода 2007-2013г.

Съгласно изисквания, един от  задължителните за кандидатстване  документи, било удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата.          Обвиняемият знаел, че има такива  задължения - осигурителни задължения за държавно обществено осигуряване, универсален пенсионен фонд и здравни осигуровки за различни периоди и наказателни постановления общо за  2648,60лв. За да отговаря на изисквания Детелин се снабдил с неистински официален документ – Удостоверение, в което било вписано, че „няма задължения“.

На 11 септември 2012г. обвиняемият се явил в ОД на ДФ „Земеделие“ подал  Заявление за подпомагане по мярка 112 – „създаване на стопанства на млади фермери“, като  представил и необходимите документи, сред които и  неистинско удостоверение. Бил сключен договор  за отпускане на финансова помощ в размер на 48 892 лв., като  първото плащане било извършено на 10 декември  2012 г.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд Плевен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във